preskoči na sadržaj

Osnovna škola Šćitarjevo

Login
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Tražilica
Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 7. 2022.

Ukupno: 1264
Ovaj mjesec: 446
Ovaj tjedan: 127
Danas: 1
vijesti
Obavijest o podjeli svjedodžbi
Mario Ivić / datum: 20. 6. 2022. 14:05


 

Podjela svjedodžbi 8. srpnja 2022. (petak)

Razredni odjel

Učionica

Nadnevak

Vrijeme

VIII. a

školska knjižnica

8. srpnja 2022.

9,00

VIII. b

školska knjižnica

8. srpnja 2022.

9,00

VIII. c

školska knjižnica

8. srpnja 2022.

9,00

 

 

 

 

V. a

uč. matematike

8. srpnja 2022.

11,00

V. b

uč. glazbene k.

8. srpnja 2022.

11,00

VI. a

uč. 1 u prizemlju

8. srpnja 2022.

11,00

VI. b

uč. 2 u prizemlju

8. srpnja 2022.

11,00

VI. c

uč. 12 na katu

8. srpnja 2022.

11,00

VII. a

uč. hrvatskog j.

8. srpnja 2022.

11,00

VII. b

uč. geografije/povijesti

8. srpnja 2022.

11,00

VII. c

uč. likovne kulture

8. srpnja 2022.

11,00

 

 

 

 

I. a

uč. produž. boravka

8. srpnja 2022.

13,00

I. b

uč. 1 u prizemlju

8. srpnja 2022.

13,00

II. a

uč. produž. boravka

8. srpnja 2022.

13,00

II. b

uč. 2 u prizemlju

8. srpnja 2022.

13,00

III. a

uč. glazbene k.

8. srpnja 2022.

13,00

III. b

uč. likovne kulture

8. srpnja 2022.

13,00

IV. a

uč. 12 na katu

8. srpnja 2022.

13,00

IV. b

uč. geografije/povijesti

8. srpnja 2022.

13,00

IV. c

uč. hrvatskog j.

8. srpnja 2022.

13,00

 
 
Preuzmi obavijest


 


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima natječaja za prijam u radni odnos učiteljice/učitelja engleskoga jezika
Mario Ivić / datum: 1. 6. 2022. 12:38

REPUBLIKA HRVATSKA
Osnovna škola Šćitarjevo

KLASA: 112-01/22-01/02
URBROJ: 238/31-25/01-22-9

Šćitarjevo, 1. lipnja 2022.

                                OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijave na natječaj za radno mjesto učiteljice/učitelja engleskoga jezika, puno određeno radno vrijeme, koji je objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Šćitarjevo i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 3. svibnja 2022. godine, da je nakon zaprimljene rang liste Povjerenstva za vrednovanje kandidata, te nakon razgovora s najbolje rangiranim kandidatima, ravnatelj Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 1. lipnja 2022. godine, donio

                                                     ODLUKU

Daria Fiamengo, profesorica engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti, izabrana je na radno mjesto učiteljice engleskoga jezika na određeno, puno radno vrijeme.

Sukladno natječaju, Obavijest o izboru kandidata objavljuje se na mrežnoj stranici Osnovne škole Šćitarjevo: https://os-scitarjevo.skole.hr/skola/ploca.

 

                                                                        RAVNATELJ
                                                                         Mario Ivić


[OPŠIRNIJE]Natječaj za prijam u radni odnos učiteljice/učitelja engleskog jezika, rad na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
Mario Ivić / datum: 3. 5. 2022. 14:56

Osnovna škola Šćitarjevo                         tel. +385(1)62 58 235
Šćitarjevo, Šćitarjevo 104                            e-pošta:  ured@os-scitarjevo.skole.hr
10410 Velika Gorica                                     

KLASA:    112-02/22-01/02
URBROJ: 238/31-25/01-22-1
Velika Gorica, 3. svibnja 2022. godine

Na temelju odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19 i 64/20), Osnovna škola Šćitarjevo, Šćitarjevo, Šćitarjevo 104, 10410 Velika Gorica

raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

1. učitelj/ica engleskog jezika

Rad na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica.
(Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu).

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:
-    životopis,
-    dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
-    uvjerenje da osoba nije pod istragom i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
-    elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat/kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema svim ostalim posebnim propisima dužan/dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja odnosno pravo prednosti pri zapošljavanju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Odabiru kandidata prethodi postupak selekcije kandidata putem razgovora (intervjua) s kandidatom u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Šćitarjevo. http://osscitarjevo.skole.hr/opci_akti#mod_news
Mjesto i vrijeme razgovora bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole:
http://os-scitarjevo.skole.hr/skola/ploca, a u prijavi na natječaj kandidati trebaju dostaviti adresu, odnosno adresu e-pošte na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu razgovora (intervjua).
Prijave i dokumentaciju poslati na adresu Škole: Osnovna škola Šćitarjevo, Šćitarjevo 104, Velika Gorica s naznakom „za natječaj – navesti radno mjesto“.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole. 
Natječaj objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Škole i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 3. svibnja 2022. godine.
Kandidat/kandidatkinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnim stranicama Škole.

                                                                                                  RAVNATELJ

                                                                                                     Mario Ivić


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju